بیت کوین چیست ؟
ارز دیجتال
خرید تیشرت ارتشی
تور مشهد
تور استانبول
اخبار پزشکی سلامت
 فروشگاه اينترنتي ميهن استور فروشگاه اينترنتي ميهن استور .

فروشگاه اينترنتي ميهن استور

خريد اينترنتي نرم افزار آموزش زبان فرانسه

آموزش زبان فرانسه Learning French Language


آيا مي خواهيد زبان فرانسه را ياد بگيريد ؟

اين بهترين نرم افزاري هست كه با گرفتن ازمون و اميتاز به شما ياد خواهد داد


مجموعه آموزشي بسيارمفيد براي يادگيري پايه زبان فرانسه
شمادراين مجموعه قادريد به سادگي ودرهر سني كه باشيد با امكانات فوق العاده اين نرم افزار زبان فرانسه را فرا بگيريد ، با قابليت گرفتن آزمون وامتيازدهي بعداز درس.
ارائه محصولات با كيفيت بالا و بسته بندي مناسب و با كيفيت و همچنين گارانتي تعويض محصولات نشان از اهميت رضايت مشتري در نزد ما مي باشد.

فروشنده: سي دي وي دي سنتر

ارسال سريع به سراسر ايران درب منزل

قيمت: 4,500 تومان


روش خريد: براي خريد آموزش زبان فرانسه Learning French Language، پس از كليك روي دكمه زير و تكميل فرم سفارش، ابتدا محصول يا محصولات مورد نظرتان را درب منزل يا محل كار تحويل بگيريد، سپس وجه كالا و هزينه ارسال را به مامور پست بپردازيد. جهت مشاهده فرم خريد، روي دكمه زير كليك كنيد.


خريد آموزش زبان فرانسه Learning French Language


'http://shoping.shopiranian.ir/detail.php?vendors=51080258&id=565&AdsID=&ads_type=&percent='

همه ما بايد زبان هاي زنده دنيا را ياد بگيريم جون بالاهره يك جا به درد ما مي خورد زبان فراسنه نيز يكي از بهترين زبان هاي زنده دنيا است كه بايد آنرا اشنا بشيم

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ساعت: ۰۸:۴۶:۰۸ توسط:ايرايا موضوع:

خريد آموزش 35 زبان زنده دنيا با متد پاسپورت

آموزش 35 زبان زنده دنيا با متد پاسپورت


آموزش 35 زبان زنده دنيا با متد پاسپورت

ھﺮ زﺑﺎﻧﯽ را در دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻪ آﺳﺎن ﺗﺮﯾﻦﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻓﺮاﮔﯿﺮﯾﺪﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ از ﺷﺮﮐﺖ النگويج اﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ﮐﻪ جواﯾﺰ ﻣﺘﻌﺪدي را از ﺳﻮي ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺑﺮاي ﺧﻠﻖ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺎﻟﺘﯽﻣﺪﯾﺎ آﻣﻮزش زﺑﺎن ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﻤﮑﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﺳﺖ. ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮي آﻣﻮزش ھﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ زﺑﺎن ھﺎي اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، فراﻧﺴﻪ، آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ زﺑﺎن ھﺎي ﻣﻄﺮح ﺑﺎ ﻧﺎم بخوانيد و صحبت كنيد انگليش و ...ﻧﺎم ﺧﻮد را در ردﯾﻒ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎي ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻗﺮار داد .

و اﻣﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار پاسپورت ..... ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﯾﮏ زﺑﺎن ﺗﺎزه ھﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ! اﯾﻦﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﺳﺎن دﯾﺪن، ﺷﻨﯿﺪن و ﮔﻔﺘﻦ و ﺗﮑﺮار ﮐﺮدن اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮاي ھﺮ ﯾﮏ از زﺑﺎن ھﺎي زﻧﺪه دﻧﯿﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ھﺮ ﯾﮏ از 35 زﺑﺎن ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ﺧﻮد را ﻣﮫﯿﺞ و ﻟﺬﺗﺒﺨﺶ و آﺳﺎن ﮐﻨﺪ
ﺷﯿﻮه آﻣﻮزش ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن آﻣﻮز ﺳﺮﯾﻌﺎ در درك ﺷﻔﺎھﯽ و ﻧﻮﺷﺘﺎري در ھﺮﯾﮏ از زﺑﺎن ھﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت طﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﺮوع از ﻟﻐﺎت و ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻟﻐﺎت، آﻣﻮزش ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ و در ﮐﻨﺎر آﻧﮫﺎ ﮔﺮاﻣﺮ و اﺻﻮل ﻓﺮھﻨﮕﯽ و زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ زﺑﺎن ﻣﺮﺟﻊ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﺘﻌﺪد و درﺧﻮاﺳﺖ از زﺑﺎن آﻣﻮز ﺑﺮاي ﺗﮑﺮار ﺗﻮﺳﻂ Headset ﮐﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﺗﻤﺮﯾﻦ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﺧﺎﻧﮕﯽﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮاب ﺷﻤﺎرا ﺑﺸﻨﻮد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮاي ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻌﺪ آﻣﺎده ﮐﻨﺪ.


ﭘﮏ آﻣﻮزﺷﯽ اموزش پاسپورت ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭼﯿﺴﺖ ؟


اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از 3 ﺳﯽ دي آﻣﻮزﺷﯽ زﺑﺎن ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ و ﯾﮏ دي وي دي ھﺪﯾﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎي ﻣﺘﺮﺟﻢ اﺳﺖاموزش پاسپورت ﭼﻪ زﺑﺎن ھﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزد؟

- اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار داراي 7 زﺑﺎن ﻣﺒﺪا ﯾﺎ زﺑﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ
زﺑﺎن ھﺎي ﻣﺒﺪا اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، آﻟﻤﺎﻧﯽ، اﺳﭙﺎﻧﯿﻮﻟﯽ، اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ، ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ و ھﻠﻨﺪي
زﺑﺎن ھﺎي ﻣﻘﺼﺪ ﯾﺎ زﺑﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آﻣﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ، اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ، ﻓﺮاﻧﺴﻮي، آﻟﻤﺎﻧﯽ، ﺗﺮﮐﯽ ، روﺳﯽ، ﻓﺎرﺳﯽ، اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ، ھﻠﻨﺪي،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ، ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ،ﻋﺮﺑﯽ، ھﻨﺪي، ﺑﻠﻐﺎري، ﭼﯿﻨﯽ ، ژاﭘﻨﯽ،ﭼﮏ، داﻧﻤﺎرﮐﯽ، ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ، ھﺒﺮي، ﻣﺠﺎري، اﯾﺮﻟﻨﺪي، ﮐﺮه اي،ﻧﺮوژي، ﻟﮫﺴﺘﺎﻧﯽ، روﻣﺎﻧﯿﺎﯾﯽ،ﺳﻮاﺣﯿﻠﯽ، ﺳﻮﺋﺪي، ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻨﯽ، ﺗﺎﯾﻠﻨﺪي، اﮐﺮاﯾﻨﯽ، وﯾﺘﻨﺎﻣﯽ، اﻧﺪوﻧﺰﯾﺎﯾﯽ،اﺳﺘﻮﻧﯿﺎ ﯾﯽ و ﻧﺎﺗﺎﻟﯽ
ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ اموزش پاسپورت زﺑﺎن ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪ ؟
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﯾﻦﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و زﺑﺎن ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪ
آن دﺳﺘﻪ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺑﺎ ھﺮ ﯾﮏ از زﺑﺎن ھﺎي ﻣﺒﺪا ﯾﻌﻨﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ، آﻟﻤﺎﻧﯽ، اﺳﭙﺎﻧﯿﻮﻟﯽ، اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ، ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ و ھﻠﻨﺪي آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ھﺮ ﯾﮏ از 35 زﺑﺎن ﻣﻘﺼﺪ را ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪ
ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ در دي وي دي ھﺪﯾﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎ دو ﻧﺮم اﻓﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﺘﻦ زﺑﺎﻧﮫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم ھﺎي
6 Systran Premium و 11 پاور ترنسليتور را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﮑﯿﺞﮐﺎﻣﻞ دﯾﮑﻨﺸﺮي ھﺎي زﺑﺎن ھﺎي زﻧﺪه دﻧﯿﺎ از ﺷﺮﮐﺖ
ﻗﺮار دادﯾﻢ
اﯾﻦ ﭘﮑﯿﺞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮاي ﮐﺘﺎب ھﺎي آﻣﻮزش زﺑﺎن درﺳﻔﺮ اﺳﺖ


ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﯾﮏ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ اموزش پاسپورت ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﯿﺎﻣﻮزم ؟
ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن آن ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ . ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﭘﺲ از اﺟﺮاي آن زﺑﺎن ﻣﺒﺪا ﯾﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ زﺑﺎن ﻣﻘﺼﺪ ﯾﺎ زﺑﺎھﻤﺎن زﺑﺎﻧﯽ را ﮐﻪﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮي اش دارﯾﺪ از ﻣﯿﺎن ﻟﯿﺴﺖ 3 زﺑﺎن زﻧﺪه دﻧﯿﺎ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺮم اﻓﺰار اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ- ﭘﺲ از ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻟﻐﺎت و ﻋﺒﺎرات، ﺗﻠﻔﻆ ﻟﻐﺎت و ﻋﺒﺎرات ﺧﻮد را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺧﻮد را ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺤﺒﺖ و ﺗﻠﻔﻆ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد در 35اموزش پاسپورت، ﺣﺲ ﮐﻨﯿﺪ
ﺧﻮاه ﺷﻤﺎ ﻗﺼﺪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺧﺎرﺟﯽ را دارﯾﺪ،ﺧﻮاه ﺑﺮاي ﻣﻀﺎﻣﯿﻦﮐﺎري و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﻨﮫﺎ از روي ﻋﻼﻗﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ زﺑﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ، اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﺎﻣﻊ، ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ راه را ﭘﯿﺶ روي ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد

دارﯾﺪ از ﻣﯿﺎن ﻟﯿﺴﺖ 35 زﺑﺎن زﻧﺪه دﻧﯿﺎ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺮم اﻓﺰار اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ
- ﭘﺲ از ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻟﻐﺎت و ﻋﺒﺎرات، ﺗﻠﻔﻆ ﻟﻐﺎت و ﻋﺒﺎرات ﺧﻮد را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺧﻮد را ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺤﺒﺖ و ﺗﻠﻔﻆ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد در 35اموزش پاسپورت ﺣﺲ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻮاه ﺷﻤﺎ ﻗﺼﺪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺧﺎرﺟﯽ را دارﯾﺪ، ﺧﻮاه ﺑﺮاي ﻣﻀﺎﻣﯿﻦﮐﺎري و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﻨﮫﺎ از روي ﻋﻼﻗﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ زﺑﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ، اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﺎﻣﻊ، ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ راه را ﭘﯿﺶ روي ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد

ﭼﺮا ﯾﺎدﮔﯿﺮي زﺑﺎن ﺗﻮﺳﻂ اموزش پاسپورت ﺑﺮاي ﻣﻦ آﺳﺎن اﺳﺖ؟
- ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮي از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻧﻮﯾﻦ ديدن ان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞﻣﻤﮑﻦ ﻟﻐﺎت اﺻﻠﯽ ھﺮ زﺑﺎن را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺗﻠﻔﻆ ھﻤﺰﻣﺎن ﻟﻐﺖ و ﻣﺸﺎھﺪه ﺗﺮﺟﻤﻪ آن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ھﺮ ﻟﻐﺖ و ﻣﻌﻨﺎي آن در ذھﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﺑﻨﺪد
- ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت روزﻣﺮه ﺗﺼﻮﯾﺮي، ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ھﻤﺰﻣﺎن آن
آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮔﺮاﻣﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻨﯽ و ﯾﺎ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ
- ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﮫﺎرﺗﮫﺎي ﻧﻮﺷﺘﺎري و ﮔﻔﺘﺎري ھﺮ زﺑﺎن
- ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﮫﯿﺞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺻﺤﺒﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﯿﺎز دارد
- آﺷﻨﺎي ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ و رﺳﻮم ھﺮ ﯾﮏ از زﺑﺎن ھﺎي ﻣﻮرد ﯾﺎدﮔﯿﺮي
- ﺿﺒﻂ ﺗﻠﻔﻆ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺳﭙﺲ ﭘﺨﺶ آن و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﮔﻮﯾﻨﺪه زﺑﺎن اﺻﻠﯽ ودرﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻔﺎوت ھﺎ و اﯾﺮادھﺎي ﺗﻠﻔﻈﯽ ﺷﻤﺎ
وﺟﻮد ﭼﮫﺎر ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ھﺮﮐﺪام ﺷﺎﻣﻞ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ! ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻟﻐﺖ و ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس موضوع ، ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺗﻠﻔﻆ، ﺑﺨﺶ دﯾﮑﺸﻨﺮي ﺑﺮاي ھﺮ زﺑﺎن، ﮔﺮاﻣﺮ و ﺑﺨﺶ Travel ﯾﺎﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ ھﺎ
و


- ﺳﯽ دي ﺷﻤﺎره ﯾﮏ : آﻣﻮزش زﺑﺎن ھﺎي اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ، اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ، ﻓﺮاﻧﺴﻮي، آﻟﻤﺎﻧﯽ، اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ، ھﻠﻨﺪي، روﺳﯽ، اﺳﭙﺎﻧﯿﻮﻟﯽ ) (، اﺳﭙﺎﻧﯿﻮﻟﯽ ﻻﺗﯿﻦ، ژاﭘﻨﯽ و ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ
- ﺳﯽ دي ﺷﻤﺎره دو : آﻣﻮزش زﺑﺎﻧﮫﺎي ﻋﺮﺑﯽ، ﭼﯿﻨﯽ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ، ھﺒﺮي، ھﻨﺪي، ﺑﻠﻐﺎري، ﮐﺮه اي، ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻨﯽ، اﮐﺮاﯾﻨﯽ
ﺗﺎﯾﻠﻨﺪي،اﻧﺪوﻧﺰﯾﺎﯾﯽ و ﻧﺎﺗﺎﻟﯽ
- ﺳﯽ دي ﺷﻤﺎره ﺳﻪ : آﻣﻮزش زﺑﺎﻧﮫﺎي ﺗﺮﮐﯽ، ﻓﺎرﺳﯽ، ﻓﻨﻼﻧﺪي،ﭼﮏ، ﻣﺠﺎري، اﯾﺮﻟﻨﺪي، ﻧﺮوژي، ﻟﮫﺴﺘﺎﻧﯽ، روﻣﺎﻧﯿﺎﯾﯽ،ﺳﻮاﺣﯿﻠﯽ، ﺳﻮﺋﺪي، وﯾﺘﻨﺎﻣﯽ و اﺳﺘﻮﻧﯿﺎﯾﯽ
دي وي دي ھﺪﯾﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از دو ﻧﺮم اﻓﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﺘﻦ زﺑﺎن ھﺎي ﻣﻄﺮح دﻧﯿﺎﺳﺖ
ھمراﺎه ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ھﺎي دﯾﮑﺸﻨﺮي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز زﺑﺎﻧﮫﺎي دﻧﯿﺎﺳﺖ
-ﻧﺮم اﻓﺰار 6 سيسترن ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻋﻈﯿﻢﻣﺘﻦ 15 زﺑﺎن زﻧﺪه دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎ
-ﻧﺮم اﻓﺰار اموزش پاسپورتﻣﺘﺮﺟﻢ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺘﻦ 10 زﺑﺎن زﻧﺪه دﻧﯿﺎ ﺑﻪﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻠﮑﺴﯿﻮن دﯾﮑﺸﻨﺮي ھﺎي دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮاي 25 زﺑﺎن زﻧﺪه دﻧﯿﺎ

فروشنده: عصر شاپ

قيمت: 8,000 تومان


روش خريد: براي خريد آموزش 35 زبان زنده دنيا با متد پاسپورت، پس از كليك روي دكمه زير و تكميل فرم سفارش، ابتدا محصول يا محصولات مورد نظرتان را درب منزل يا محل كار تحويل بگيريد، سپس وجه كالا و هزينه ارسال را به مامور پست بپردازيد. جهت مشاهده فرم خريد، روي دكمه زير كليك كنيد.


خريد آموزش 35 زبان زنده دنيا با متد پاسپورت

'http://shoping.shopiranian.ir/detail.php?vendors=31080007&id=24&AdsID=&ads_type=&percent='

خيلي خوب است كه زبان هاي زنده دنيا را ياد بگيريم در اين مجموعه ما به شما ياد خواهيم داد چطور به 35 زبان زنده دنيا با جديدترين تكنيك هاي روز دنيا آشنا بشيد و ياد بگيريد پرفروش ترين محصول ما در حال حاضر مي باشد
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ساعت: ۰۸:۴۶:۰۷ توسط:ايرايا موضوع:

آموزش زبان انگليسي با تصوير و عكس

 يادگيري زبان انگليسي توسط هزاران تصوير و عكس


يادگيري زبان انگليسي توسط هزاران تصوير و عكس

اين فرهنگ تصويري صوتي زبان انگليسي به زبان‌آموزان كمك مي‌كند تا از طريق هزاران تصوير و عكس متناسب به همراه فايلهاي صوتي، كلمات انگليسي را ياد بگيرند. برخلاف ساير فرهنگ‌نامه‌ها، اين فرهنگ مصور براي آموزش دايره‌ي لغات جديد از مطالب مرتبط و نوشتارهاي متناظر استفاده مي‌كند تا بتوانيد كلمات را در عمل و در جايگاه واقعي خود مشاهده كنيد. اين فرهنگ را هم مي‌توان در كلاس درس تدريس نمود و هم اين‌كه به تنهايي مطالعه كرد، در هر حال اين فرهنگ مي‌تواند به سرعت دايره‌ي لغات زبان‌آموزان را افزايش دهد.

اين فرهنگ‌نامه از يك كتاب با فرمت PDF شامل 262 صفحه و 227 فايل صوتي تشكيل شده است كه در يك سي دي ارائه ميشود

و شامل مباحث زير است :

Basic Words

School

Family

People

Community

Housing

Food

Clothing

Transportation

Health

Work

Earth and Space

Animals , Plants , and Habitats

School Subjects

The Arts

Recreation

فروشنده: جوانه ها

قيمت: 6,500 تومان


روش خريد: براي خريد يادگيري زبان انگليسي توسط هزاران تصوير و عكس، پس از كليك روي دكمه زير و تكميل فرم سفارش، ابتدا محصول يا محصولات مورد نظرتان را درب منزل يا محل كار تحويل بگيريد، سپس وجه كالا و هزينه ارسال را به مامور پست بپردازيد. جهت مشاهده فرم خريد، روي دكمه زير كليك كنيد.


خريد  يادگيري زبان انگليسي توسط هزاران تصوير و عكس

'http://shoping.shopiranian.ir/detail.php?vendors=28010031&id=171&AdsID=&ads_type=&percent='

هميشه سعي كنيدبراي يادگيري يگ زبان جديد راه هاي مختلفي رو انتخاب كنيد تا خسته نشيد اين مجموعه با هزاران عكس و تصوير به شما زبان انگليسي را ياد مي دهد و خيلي لذت مي بريد و مطمئنا خسته نمي شويد
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ساعت: ۰۸:۴۶:۰۶ توسط:ايرايا موضوع:

خريد آموزش زبان نصرت 3

جديدترين و كاملترين مجموعه آموزش زبان نصرت 3

به راحتي به زبان انگليسي صحبت كنيد

جديدترين و كاملترين مجموعه آموزش زبان نصرت 3
مهارت كامل در مكالمه زبان انگليسي در مدت 3 ماه
تنها با روزي 30 دقيقه گوش كردن به هر درس
روش استفاده آسان براي تمامي سنين با هر سطح آشنايي با زبان انگليسي

برگرفته شده از جديدترين روش آموزشي روز دنيا (DR.Paul Pimsleur.USA) تقويت حافظه و تمركز در ضمن يادگيري زبان تكرار مطالب در فواصل زماني مختلف (بدون نياز به كتاب و مدرس ) داراري ديگشنري Oxford , Babylon (New Version) و دوره كامل تقويت حافظه و مهارت هاي يادگيري نصرت

آموزش زبان انگليسي نصرت - موثرترين متد آموزش زبان در جهان - شما چه بخواهيد چه نخواهيد انگليسي را با اين روش در صورت استفاده از سي دي ياد ميگيريد.
اين روش كه بهترين و سريعترين و همچنين موفق ترين روش آموزش زبان انگليسي در دنياست توسط يك نابغه زبان شناس انگليسي ابدا ع شده است و موسسه نصرت آنرا به فارسي در آورده است

تا اين متد قابل استفاده براي فارسي زبانان شود ، همچنين آقاي نصرت بعلت اين ابتكار عمل، از سوي دانشگاه صنعتي شريف به عنوان مبتكر نمونه انتخاب شده است ... در 5 سي دي

داراي دوره كامل تقويت حافظه و مهارت هاي يادگيري نصرت

تكرار مطالب در فواصل زماني مختلف (بدون نياز به كتاب و مدرس )

برگرفته شده از جديدترين روش آموزشي روز دنيا (DR.Paul Pimsleur.USA)

روش استفاده آسان براي تمامي سنين با هر سطح آشنايي با زبان انگليسي

موثرترين متد آموزش زبان در جهان

شما چه بخواهيد چه نخواهيد انگليسي را با اين روش ياد ميگيريد

اين روش بهترين و سريعترين و موفق ترين روش آموزش زبان انگليسي در دنياست

توسط يك نابغه زبان شناس انگليسي ابداع شده است

موسسه نصرت آنرا به فارسي در آورده است

در 5 سي دي

شما بعد از تهيه اين بسته كه بصورت 5 سي دي صوتي ميباشد

به راحتي فيلم هاي آمريكايي به زبان اصلي را خواهيد فهميد .

شما به راحتي به انگليسي صحبت ميكنيد و كاملا ميتوانيد ارتباط برقرار كنيد .

احساس ميكنيد معجزه اي روي داده است .

به همراه

سي دي هاي آموزش روشهاي تقويت حافظه

تكنيك هاي افزايش حافظه از كودك گرفته تا هر سني كه طول عمر اجازه دهد كاربرد دارند

و همه در هر سن و سال و موفقيت و با هر ميزان استعداد حتي آنهاييكه در حد

مرزي ( Boarder Line ) ميباشند مي توانند به سادگي آن ها را فرا بگيرند.

تنها كاري كه بايد بكنيد اين است كه تمرين بيشتري با اين تكنيك ها انجام دهيد.

1- با متد نوين به كار گرفته در اين سي دي فقط بصورت صوتي قدرت حافظه خود را به ده برابر ( دقيقا ده برابر ) افزايش دهيد

ديگر گرفتار تمرين بر روي كاغذ و يا مطالعه براي تقويت حافظه و تند خواني نخواهيد بود و فقط گوش كنيد

2- كارشناساني كه بر روي مغز انسان كار كرده اند معتقدند ضريب هوش با بالارفتن ميزان حافظه افزايش مي يابد .

بررسي ها نشان داده يك انسان ميتواند از 5 تا 6 درصد قدرت حافظه اش استفاده كند

اين سي دي به شما مي آموزد چگونه اين مقدار را به 50 درصد افزايش دهيد

3- براي هميشه قلم و كاغذ را فراموش كنيد .

يك كتاب پر از فرمول را روبرويتان قرار دهيد .

مغز شما به طور خودكار همه فرمولها را حفظ ميكند و تا آخر عمر در حافظه شما باقي خواهد ماند .

فراموشي را براي هميشه فراموش كنيد .

فروشنده: جوانه ها

قيمت: 17,500 تومان


روش خريد: براي خريد جديدترين و كاملترين مجموعه آموزش زبان نصرت 3، پس از كليك روي دكمه زير و تكميل فرم سفارش، ابتدا محصول يا محصولات مورد نظرتان را درب منزل يا محل كار تحويل بگيريد، سپس وجه كالا و هزينه ارسال را به مامور پست بپردازيد. جهت مشاهده فرم خريد، روي دكمه زير كليك كنيد.


خريد جديدترين و كاملترين مجموعه آموزش زبان نصرت 3

'http://shoping.shopiranian.ir/detail.php?vendors=28010031&id=280&AdsID=&ads_type=&percent='

ديگر لازم نيست پول بيهوده به كلاس هاي زبان بدهيد شما مي توانيد زبان انگليسي را با شيوه جديد ياد بگيريد و لذت ببريد ارسال به سراسر ايران

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ساعت: ۰۸:۴۶:۰۶ توسط:ايرايا موضوع:

خريد نرم افزار 50 داستان موزيكال فارسي براي كودكان

50 داستان موزيكال فارسي براي كودكان


يادش بخير قديما

داستانهاي شركت سوپراسكوپ (Super Scope) رو يادتونه قرار بود 48 داستان ناطق
منتشر كنه كه هنوز به نيمه نرسيده بود نمي دونيم چي شد كه بسته شد !صداي مرتضي احمدي رو تو قصه زيباي عليمردان خان رو همه ما كه بچه هاي دهه 50 هستيم خوب يادمونه ...

داشت عباسقلي خان پسري
پسر بي ادب و بي هنري
اسم او بود عليمردان خان
اهل منزل زدستش به امان
و ...دوست داريد يك بار ديگه همه اون داستانها رو بشنويد ؟

شايد پيش آمده باشه كه كودك شما ازتون درخواست داستان كرده اما شما داستاني در ذهنتان براي تعريف نداشتيد.... در اينجا ما مجموعه اي با عنوان 48 داستان را پيشنهاد مي كنيم !
در اين مجموعه شما با داستان هاي كاملا حرفه اي با گفتاري زيبا و دلنشين و با كيفيتي خوب مواجه هستيد كه ميتونه ساعتها فرزند شما را سرگرم كنه. همه داستان ها به صورت موزيكال هست و مانند يك فيلم سينمايي هر كسي را به سفري طولاني و اسرار آميز خواهد برد ...بچه هاتونو از شنيدن اين داستانهاي زيبا كه 20 سال پيش
خودتون از شنيدنشون لذت مي برديد محروم نكنيد.

خريد اينترنتي

قيمت: 3800 تومان تعداد: 1 DVD


بيش از 55 داستان زيباي قديمي و خاطره انگيز و ناياب رو در يك دي وي دي يكجا برايتان گرد آورديم كه ليست اين داستانها رو در زير خواهيد ديد:

1. عليمردان خان
2. 3 بچه خوك ( گرگه بد گنده )
3. امير ارسلان نامدار
4. داستان جن پينه دوز
5. سيندرلا
6. زورو
7. گربه چكمه پوش
8. پينوكيو
9. عليمردان در شهر شيطان
10. آليس در سرزمين عجايب
11. انگشت طلايي
12. آرش كمانگير
13. آوازه خوان هاي شهر قصه
14. بز بز قندي
15. دالي موشه
16. دزده و مرغ فلفلي
17. گاليور در جزيره كوتوله ها
18. گردن كج گلابي (با صداي مرحوم مقبلي و مرحوم مهر پرور)
19. غنچه گل سرخ
20. اولين مبارزه
21. غول خودخواه
22. گربه هاي اشرافي و گربه هاي زير شيرواني
23. حسن و خانم حنا
24. حسن كچل
25. كدو قلقله زن

26. كرم شب تاب
27. خاله پيرزن ، گربه بلا موش ناقلا
28. 6 جوجه كلاغ و 1 روباه
29. آقا موش شكمو
30. خاله سوسكه
31. خاله سوسكه كجا ميري
32. خرگوش ها و ستاره ها
33. ننه قوزي
34. سند باد
35. كوتي و موتي
36. ماه و پلنگ
37. شاپرك خانوم
38. شهر قصه
39. تُرُب
40. مري پاپينز
41. پري كوچولوي دريايي
42. پينوكيو ، آدمك چوبي
43. رامين و رامش در جنگل
44. خروس زَري، پيرهن پَري


قوقولي قوقو سحر شد سياهي دربه درشد فرشته ها دويدن ستاره ها رو چيدن

خورشيد خانم در اومد با يك شفق سراومد تا شب نكرده حاشا بچه ها بياين تماشا ....

روباهه دمش درازه حيله چي وحقه بازه تا چشم رو هم بذاري ميبيني وجود نداري ...

ديشب زن مش ماشالله مرغاي محله رو خبر كرد پاشيد واسشون يك چنگي چينه گفت زود بخورين و ....خريد اينترنتي

قيمت: 3800 تومان تعداد: 1 DVD


45. شهر موشها
46. شازده كوچولو
47. شنگول و منگول
48. شغال دانشمند
49. تيز چنگال ماهيچه دوست
50. تام انگشتي فسقلي
51. زبون دراز
52. لورل و هاردي با صداي دوبلورهاي اصلي فيلم
53. زورو با صداي دوبلورهاي اصلي فيلم زورو
54. دم گربه
55. حسن و گلي
56. آهنگ كارتون هاي قديمي (ترانه هاي گلنار - هاچ زنبور عسل - از سرزمين شمالي - لاكي لوك - آنشرلي و پرين - و...)


شما هم حتما با هر كدام از اين قصه ها يك دنيا خاطره داريد.

ساعت 9 شب يادتونه از راديو آهنگ لالايي پخش ميشد و بعدش يه قصه قشنگ ...
دوست داريد اين آهنگ رو با تعداد زيادي از قصه هاش رو يكبار ديگه بشنويد ؟
اگه دوست داريد خاطرات كودكيتون رو با بچه هاتون قسمت كنيد اين دي وي دي رو تهيه كنيد


متولي اين سري داستانها (48 داستان) شخص خوش ذوقي به اسم عليرضا اكبريان بود كه گروه بسيار حرفه اي و طنازي مثل آقاي مرتضي احمدي، مرحوم كنعان كياني، نادره سالار پور، خانم نوشابه اميري و … را دور هم جمع كرد تا در شركت سوپراسكوپ داستانهاي كلاسيك خارجي و ايراني را به صورت Audio Book براي كودكان بازسازي و اجرا كنند.
تعدادي هم از سري كاست هاي قديمي داستانهايي كه توسط بيژن مفيد كارگرداني شده بود و تعدادي از داستانهاي شركت قصه گو و ...مجموعه اي بسيار بي نظير و جذاب براي كوچولوهاي شما
از 1 ساله تا 35 ساله
( من خودم با ....... سال هنوزم از شنيدن اونا سير نميشم!!! )

با سفر به دوران كودكي حال و هواي ديگه اي پيدا ميكنيد.

يادتون مياد كه براي بدست آوردن هر كدام از اين قصه ها چقدر تلاش ميكردين؟
حالا ما همه اين قصه ها رو براتون در يك دي وي دي جمع آوري كرديم!

بچه هاتونو از شنيدن اين داستانهاي زيبا كه 20 سال پيش
خودتون از شنيدنشون لذت مي برديد محروم نكنيد.

مجموعه اي بسيار بي نظير، جذاب، كمياب و خاطره انگيز

خريد اينترنتيخريد اينترنتي

قيمت: 3800 تومان تعداد: 1 DVD

اين محصول با كاور رنگي فروشگاه (مشابه اورجينال) عرضه مي گردد.

روش خريد محصولات : شما براي خريد محصولات مورد نظرتان مي توانيد با كليك بر روي خريد پستي هر محصول،آنها را به سبد خريد خود اضافه، و در پايان با تكميل فرم خريد پستي، ابتدا سفارش خود را درب منزل يا محل كار در هر جاي ايران تحويل گرفته و سپس مبلغ آن را به مامور پست پرداخت نماييد.

فروشنده: باران تك

قيمت: 4,800 تومان


روش خريد: براي خريد 50 داستان موزيكال فارسي براي كودكان، پس از كليك روي دكمه زير و تكميل فرم سفارش، ابتدا محصول يا محصولات مورد نظرتان را درب منزل يا محل كار تحويل بگيريد، سپس وجه كالا و هزينه ارسال را به مامور پست بپردازيد. جهت مشاهده فرم خريد، روي دكمه زير كليك كنيد.


خريد 50 داستان موزيكال فارسي براي كودكان

'http://shoping.shopiranian.ir/detail.php?vendors=87020001&id=145&AdsID=1&ads_type=&percent=

'
داستان هاي موزيكال يكي از بهترين روش هاي سرگرم كننده و يادگيري براي كودكان مي باشد كودك شما بهتر با كتاب و داستان انس مي گيرد و كار شما براي خواندن داستان نيز تموم ميشه!
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ساعت: ۰۸:۴۶:۰۵ توسط:ايرايا موضوع:

خريد بسته مجموعه كامل آموزش مكانيك و تعمير خودرو

مجموعه كامل  آموزش مكانيك و تعمير خودرو  - اوريجينال

دسته نرم افزار آموزشي زيردسته فني مهندسي

شماره مجوز: 155/88-25390
عناوين اين مجموعه:
مجموعه اي فوق العاده شامل 20 سي دي از سري آموزشهاي ويديويي تعميرات انواع خودرو هاي ايراني و خارجي و موتورهاي ديزل همراه با كتابهاي آموزشي مكانيك خودرو و مكانيك سيالات و ...

مجموعه فوق شامل موارد زير مي باشد:

سي دي آموزشي شركت بوش

مجموعه بسيار عالي و فوق العاده آموزش ويديويي تعميرات خودروي پرايد CLC

شامل 3 فيلم آموزشي مجموعه بي نظير Deflated Tyre Detection و آموزش كامل و عالي موتور EW12J4 شركت پژو فرانسه و فيلم ويديويي آموزش تعميرات گيربكس اتوماتيك AL4 (سرفصل اصلي انتقال قدرت اتوماتيك دانشجويان مهندسي مكانيك خودرو)

فيلم ويديويي فوق العاده آشنايي با سيستم هيدرو پنوماتيك و عملكرد اجزاء فرمان خودرو زانتيا شركت سيتروئن

فيلم ويديويي كمياب اتصالات برقي پژو 206 (قسمت اول)

فيلم ويديويي كمياب اتصالات برقي پژو 206 (قسمت دوم و سوم) و اجزاء داشبورد پژو 206

فيلم ويديويي آموزش كامل تعميرات سيستم ترمز اتومبيل پرايد

سي دي مراحل توليد يك كاميون از ابتدا تا انتها بصورت مالتي مديا و كاملا تصويري و بسيار عالي

فيلم ويديويي سيستم تعليق و تنظيم موتور و سوخت رساني پرايد

فيلم آموزشي بازكردن، تست و عيب يابي و بستن موتور سواري مزدا 323 مدل F/L و GLX قسمت اول با كيفيت بسيار عالي

فيلم آموزشي بازكردن، تست و عيب يابي و بستن موتور سواري مزدا 323 مدل F/L و GLX قسمت دوم با كيفيت بسيار عالي

شامل 3 فيلم آموزشي فيلم ويديويي The EW10 Engine And The 206 Type S16/GTI و فيلم آموزشي كار بر روي پژو 206 و فيلم آموزشي بسيار عالي كار بر روي مدار خنك كننده

فيلم آموزشي سيستم هيدرو پنوماتيك خودروي زانتيا بخش تعليقات و زواياي چرخها

آموزش كامل نصب و راه اندازي كولر پژو آردي

فيلم ويديويي آموزش كامل تعمير گيربوكس و ديفرانسيل اتومبيل پرايد

فيلم ويديويي آشنايي و عيب يابي با سيستم سوخت رساني انژكتوري خودروي پرايد مدل ساژم

فيلم ويديويي آشنايي و عيب يابي با سيستم سوخت رساني انژكتوري خودروي پرايد مدل كيا

شامل 4 قسمت به شرح ذيل:
قسمت اول: مجموعه كامل و عالي عيب يابي خودروي پرايد (تمامي مدلها) بصورت مالتي مديا
قسمت دوم: مجموعه 13 كتاب الكترونيكي بسيار عالي و ناياب مهندسين مكانيك شامل: (1- ديناميك مريا 2- انتقال گرما هولمن 3- ارتعاشات مكانيكي تامسون 4– تشريح كامل مقاومت مصالح پوپوف قسمت اول 5- تشريح كامل مقاومت مصالح پوپوف قسمت دوم 6– مكانيك سيالات استريتر 7- كنترل اتوماتيك 8- كنترل نرمن نايس 9- كنترل اگتا 10- استاتيك مريام 11- تحليل سازه ها 12- طراحي اجزاء 13- ترموديناميك ون وايلن)


قسمت سوم: مجموعه بسيار عالي و ناياب كتابهاي الكترونيكي استاندارد آموزشهاي تعميراتي شركت ايران خودرو و سايپا شامل كتابهاي:


1- معرفي قطعات سيستم سوخت رساني و جرقه SAGEM S2000 2- راهنماي تنظيمات و سرويس ها (پژو پرشيا)

3- راهنماي آزمايش سيستم سوخت رساني موتور L6A 4- راهنماي نقشه هاي الكتريكي پژو پرشيا

5- كاتالوگ قطعات يدكي 6- دفترچه كد ايراد تعميرات پژو 206 7- راهنماي تعميرات الكتريكي پژو پارس 8

- راهنماي تعميرات مكانيكي پژو پارس (قسمت 3) 9- دفترچه زمان استاندارد تعميرات پژو 206

10- معرفي و عيب يابي سيستم BSI و ايموبيلايزر

11- معرفي و عيب يابي سيستم سوخت رساني و جرقه MM1AP 12- راهنماي تعميرات گيربكس اتوماتيك AL4 13- راهنماي تعميرات گيربكس معمولي (MA5) پژو 206 14- راهنماي تعميرات تجهيزات جانبي پژو 206 15


- راهنماي تعميرات موتور TU3JP/K پژو 206 16- راهنماي تعميرات سيستم تعليق پژو 206 17- نقشه هاي الكتريكي پژو 206 18- راهنماي تعميرات تجهيزات الكتريكي جانبي پژوه 206 

بقيه در محصول

قسمت چهارم: مجموعه اي شامل مولد قدرت بصورت برنامه و انيميشن و كتاب الكترونيكي
CD20: فيلم مستندي بسيار عالي و زيبا از خودروهاي جهان بمدت 57 دقيقه (پيشنهاد ميكنم حتما نگاه كنيد)

فروشنده: توپ20

قيمت: 17,500 تومان

ارسال به سراسر ايران

درصد :40

روش خريد: براي خريد مجموعه كامل آموزش مكانيك و تعمير خودرو - اوريجينال، پس از كليك روي دكمه زير و تكميل فرم سفارش، ابتدا محصول يا محصولات مورد نظرتان را درب منزل يا محل كار تحويل بگيريد، سپس وجه كالا و هزينه ارسال را به مامور پست بپردازيد. جهت مشاهده فرم خريد، روي دكمه زير كليك كنيد.


خريد مجموعه كامل  آموزش مكانيك و تعمير خودرو  - اوريجينال

'http://shoping.shopiranian.ir/detail.php?vendors=83030015&id=103&AdsID=1&ads_type=&percent=

'
دنبال يه مجموعه كامل براي يادگيري كامل مكانيك و تعمير ماشين هستي اين مجموعه يكي از كاملترين مجموعه ها و پرفروش ترين محصول فروشگاه ما مي باشد
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ساعت: ۰۸:۴۶:۰۴ توسط:ايرايا موضوع:

آموزش تاسيس يك آتليه عكاسي و عكاسي در آن

آموزش كامل تاسيس يك آتليه عكاسي و عكاسي در آن


عنوان اصلي : Building Your Own Studio
اين مجموعه آموزش براي افرادي مفيد است كه قصد تاسيس يك آتليه عكاسي و يا به زبان ساده تر يك عكاسي را دارند ، و يا مي خواهند نحوه عكاسي استاندارد و اصولي را بياموزند


دو تن از برترين عكاسان جهان آقايان Scott Kelby و Andy Greenwell تدريس اين مجموعه آموزش را بر عهده دارند ، بنابراين اين مجموعه آموزش حتي مي تواند براي عكاسان حرفه اي نيز نكاتي در بر داشته باشد
اين مجموعه آموزش مالتي مديا محصول موسسه آموزشي Kelby Training است كه به مدت زمان 1 ساعت و 30 دقيقه و بر روي 1 حلقه CD ارائه مي گردد

ارسال به سراسر ايران

در ادامه با برخي از سرفصل هاي اين مجموعه آموزش ارزشمند ساخت آتليه ( استديو عكاسي) آشنا مي شويم :
درس اول : آموزش نصب تجهيزات مورد نياز براي پرده هاي پس زمينه ، همچنين در روند نصب مدرسان مجموعه به شما مارك هاي معتبر اين تجهيزات و قيمت آن ها را مي آموزند
درس دوم : آموزش قسمت هاي مختلف يك فلاش ( در اين آموزش منظور از فلاش ، فلاش دوربين نيست بلكه به وسايل نورپردازي فلاش گفته مي شود ) ، بهترين مارك هاي آن ، قيمت فلاش و منبع تغذيه آن
درس سوم : آشنايي با كاربرد و طريقه استفاده از Chimera ( وسيله اي كه بر روي فلاش قرار مي گيرد و نور را پخش و ملايم تر مي كند ) قسمت هاي مختلف آن ، مارك هاي معتبر آن و قيمت آن ها . همچنين آشنايي با قيمت و بهترين منابع تغذيه براي فلاش ها ( وسايل نور پردازي )
درس چهارم : آموزش كاركردن با دستگاه هاي جانبي Chimera همچون كنترلي كه بر روي دوربين قرار مي گيرد و در لحظه عكاسي مي توانيد از طريق آن فرمان تقويت نور را به فلاش ( وسيله نورپردازي) و Chimera صادر كنيد . همچنين آشنايي با قيمت آن ها
درس پنجم : آموزش طريقه صحيح نور پردازي به مدل عكاسي ، همچنين آشنايي با دوربين مورد استفاده مدرسان ، آشنايي با قيمت آن و آموختن چگونگي تنظيم آن
درس ششم : آموزش كاركردن با دستگاه سنجش نور ( Light Meter ) براي اندازه گيري دقيق نور مورد نظر و تنظيم آن ، در نهايت گرفتن اولين عكس از مدل
درس هفتم : آموزش چندين نكته براي عكاسي بهتر از مدل :
يك : قرار دادن دوربين در مد دستي ( Manual ) و آشنايي با مزاياي آن
دو : فوكوس كردن بر روي چشم هاي پرتره و آموزش اينكه كدام قسمت مدل را دقيقا در وسط عكس داشته باشيم
سه : عكاسي به صورت Portrait و نه Landscape ( افقي و نه عمودي )
درس هشتم : آشنايي و آموختن كاركردن با وسيله اي به نام بازتاب دهنده ( Reflector ) كه معمولا به عنوان منبع دوم نور به كار مي رود و وظيفه آن بازتاب نور به موضع دلخواه مدل عكاسي مي باشد .
درس نهم : آموزش استفاده از دو منبع نور ( نصب شده بر روي بوم ) و يك Reflector براي نورپردازي بهتر مدل عكاسي ، استفاده از چندين منبع نور معمولا در مواقعي استفاده مي شود كه در پي تفكيك بهتر مدل از پس زمينه و همچنين مشخص سازي قسمت هاي مختلف پرتره هستيم و يكي ديگر از كاربردهاي آن تهيه عكس هاي رسمي با رنگ هاي تيره در لباس و پس زمينه است
درس دهم : آموزش استفاده از پنكه ( فن ) براي عكاسي از مدل ها به زيباترين شكل ممكن
درس يازدهم : آموزش برخي ديگر از تكنيك هاي بسيار كاربردي عكاسي
درس دوازدهم : آموزش كار با وسايل بالانس رنگ سفيد ، هر چند كه مي توان بالانس رنگ سفيد را در نرم افزار هاي Lightroom و Photoshop انجام داد ، اما بهتر است كه در زمان عكاسي آن ها را اصلاح كرد
درس سيزدهم : آموزش كاركردن با وسايل متمركز كننده نور و آشنايي با برخي از اعمال ويژه عكاسي ورزشي
درس چهاردهم : در اين درس مدرس مجموعه به آموزش دقيق نحوه كار با ابزارهاي عكاسي كه در درس ها ديده ايد مي پردازد
مشخصات اين مجموعه :
زبان آموزش ها انگليسي ساده و روان
داراي آموزش هاي مالتي مديا و طبقه بندي شده
محصول موسسه آموزشي Kelby Training
به مدت زمان 1 ساعت و 30 دقيقه !
ارائه شده بر روي 1 حلقه CD

عنوان اصلي : Building Your Own Studio

فروشنده: فروشگاه تخصصي شركت فرين

قيمت: 3,600 تومان


روش خريد: براي خريد آموزش كامل تاسيس يك آتليه عكاسي و عكاسي در آن، پس از كليك روي دكمه زير و تكميل فرم سفارش، ابتدا محصول يا محصولات مورد نظرتان را درب منزل يا محل كار تحويل بگيريد، سپس وجه كالا و هزينه ارسال را به مامور پست بپردازيد. جهت مشاهده فرم خريد، روي دكمه زير كليك كنيد.


خريد آموزش كامل تاسيس يك آتليه عكاسي و عكاسي در آن
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ساعت: ۰۸:۴۶:۰۳ توسط:ايرايا موضوع:

آموزش افزايش قد توسط اساتيد اروپايي

افزايش قد


خانم ها و آقايان ديگر نگران كوتاهي قد خود نباشيد زيرا فقط با روزي يك ساعت تمرين مي توانيد به قد دلخواه خود برسيد.

* بدون نياز به جراحي و دارو *

اين كيت با ارزش براي گروه سني بين 10 الي 35 سال مورد استفاده قرار مي گيرد و شامل يك كتابچه ترجمه شده به فارسي در 46 صفحه و 4 عدد سي دي تصويري VCD (قابل پخش در كامپيوتر و دستگاههاي پخش سي دي) مي باشد.

توضيحات اين مجموعه بصورت ورزش طي CD هاي تصويري توسط مربيان اروپايي ارائه شده است.دوره درمان 40 روز الي 2 ماه است و ميزان افزايش قد بين 8 الي 15 سانت مي باشد.

پس از سالها تلاش و تحقيقات توسط محققين و متخصصين و ارائه نظريه هاي مختلف ، امروزه اثبات شده است كه تمرينات مخصوص و مشخص ورزشي بهترين و موثر ترين روش براي افزايش قد مي باشد .

بسياري بر اين باورند كه افزايش قد تنها و تنها در سنين رشد امكان پذير است ، البته اين موضوع كمي جاي بحث دارد . نه تنها در سنين رشد بلكه بعد از آن نيز تا حدود سن 35 سالگي هنوز اين امكان وجود دارد كه بتوان به ميزان قابل ملاحظه اي قد خود را افزايش داد ، اما در اين سنين ديگر با حركات ساده ورزشي چنين مقصودي حاصل نخواهد گشت . تنها و تنها اين امر توسط حركاتي مخصوص و بسيار ساده امكان پذير است .

بسياري از مردم وقتي نا اميد از افزايش قد خود به بعضي متخصصين مراجعه مي نمايند ، با پيشنهاد هاي بسيار خطرناكي همچون عمل جراحي و .... كه نه تنها بسيار خطرناك است بلكه هزينه هاي بسيار هنگفتي نيز دارد روبرو مي شوند .

مشخصات محصول :
دوره تمرين 40 تا 60 روز
افزايش ۱۰۰٪ تضميني ۸ تا ۱۵ سانتي متري قد
داراي تائيديه از وزارت بهداشت ژاپن
مجموعه در 4 سي دي تصويري و يك كتاب 46 صفحه ايي
همراه با رژيم غذايي مناسب و آموزش كامل به صورت تصويري و كتبي
و نحوه استفاده درست محصول به همراه جدول قد و سايز در افراد مختلف
بدون محدوديت سني
آموزش حاوي :ايروبيك و شارون و يوگا (حركات خاص)
بهترين روش براي بلند كردن قد، روشي نوين و قابل استفاده در منزل و بدون نياز به هيچ وسيله خاص

مجموعه حركات ورزشي مخصوص افزايش قد

در مرحله اول فارغ از ميزان سن شما ، رشد قدتان آغاز خواهد شد ! ! ! شايد كمي تعجب كرده باشيد ولي 100 % فارغ از سن شما اين رشد در قد شما رخ خواهد داد . براي توضيح بيشتر بايد گفت ، بيش از 95 % مردم بي آنكه خبر داشته باشند ، خمش و قوسي در ستون فقرات خود دارند و همچنين قسمت كمر آنها نيز داراي گودي و فرو رفتگي بيش از حد طبيعي مي باشد .

اگر روشي وجود داشته باشد كه اين خميدگي در ستون فقرات و گودي كمر اضافه را از بين ببرد وگودي كمر را به حد طبيعي خود برساند ، 100% به ميزان قابل توجهي ( حد اقل 3 سانتيمتر ) قد شما بلند تر خواهد شد و اين از لحاظ پزشكي به طور قطع تائيد شده است . پس حد اقل 3 سانتيمتر رشد قد شما فارغ از سنتان رخ مي دهد ! اما در مرحله دوم ، همين حركات كه به طور موضعي انجام خواهد شد و تآثير بسيار زيادي بر روي مفاصل و استخوانهاي خاص دارد ، با تحريك هورمون رشد در قسمتهاي خاص و حساسي از بدن ، و تراكم استخواني در طول ( كشيدگي استخوان در طول ) باعث افزايش قد شما خواهد شد .

اين اتفاق به سن شما وابسته است . مثلآ ما براي يك فرد 20 ساله ، موفقيت در اين روش را حداقل 6سانتيمتر در نظر مي گيريم و آن را تضمين مي كنيم . چرا كه آمار به دست آمده اين را نشان مي دهد . براي افراد بالاي 20 سال و كمتر از 25 سال حد اقل رشد قد 4 سانتيمتر خواهد بود و براي بالاتر از 25 سال ، ما حد اقل رشد 3 سانتيمتر را تضمين خواهيم نمود . البته شايد سوال در ذهن شما اين باشد كه در سنين نوجواني چه ؟ بايد گفت انجام اين حركات در سنين نوجواني مي تواند تا 10 سانتيمتر در مدت 2 يا 3 سال در ميزان رشد قد شما تآثير بگذارد


اين مجموعه براي خانمهاي باردار هم هيچ ضرري ندارد و از طرف وزارت بهداشت ژاپن تائيد شده است.
تهيه مجموعه بالا به تمامي خانمها و آقاياني كه براي زيبايي اندام خود تلاش مي كنند توصيه مي شود.

فروشنده: فروشگاه سي دي

قيمت: 8,000 تومان


روش خريد: براي خريد افزايش قد، پس از كليك روي دكمه زير و تكميل فرم سفارش، ابتدا محصول يا محصولات مورد نظرتان را درب منزل يا محل كار تحويل بگيريد، سپس وجه كالا و هزينه ارسال را به مامور پست بپردازيد. جهت مشاهده فرم خريد، روي دكمه زير كليك كنيد.


خريد افزايش قد

'http://shoping.shopiranian.ir/detail.php?vendors=21360034&id=1&AdsID=&ads_type=&percent='

خيلي ها از كوتاهي قد رنج مي برند و راه هاي زيادي براي افزايش قد امتحان كردند مثلا داروهاي جور واجور خوردند و عمل جراحي ولي هيچ كدام نتيجه نداد براي شما بهترين روش و ماندگارترين روش را مي گوييم آموزش افزايش قد عملي

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ساعت: ۰۸:۴۶:۰۲ توسط:ايرايا موضوع:

گيرنده تلويزيون ديجيتالDVB-T


گيرنده تلويزيون ديجيتالDVB-T

با كيفيــت بســيار بالا با تــصـــوير HD

كوچكترين دستگاه تلويزيون ديجيتال در دنيا

داراي آنتن كوچك قابل حمل و بدون نياز به اينترنت

29 كانال راديويي و تلويزيوني را با كيفيت DVD با خود حمل كنيد!

با يك كـليك برنامه مورد عـلاقه خود را ضـبط نماييد ...

قيمت : 49000 تومان

'http://shop20.mihanstore.net/product.php?id=129'

تلويزيون ديجيتال چيست؟ تلويزيون ديجيتال نسل جديد تلويزيون‌ها مي باشد كه برتري هاي زيادي نسبت به پخش آنالوگ شبكه هاي تلويزيوني دارد. در تلويزيون ديجيتال، تصاوير تلويزيوني به صورت بيت هاي داده (صفر و يك) در آمده و از طريق تجهيزات ديجيتال (فرستنده) ارسال مي شوند. در سيستم ديجيتال علاوه بر اينكه كيفيت صدا و تصوير از سيستم آنالوگ بهتر مي شود، صدا و سيما نيز قادر خواهد بود تعداد شبكه هاي بيشتري را در اختيار بينندگان قرار دهد. پخش ديجيتالي شبكه هاي صدا و سيما در ايران از ابتداي سال 1388 به صورت آزمايشي در شهر تهران آغاز شد اما هم اكنون در اكثر نقاط كشور (ليست آن در پايين صفحه قابل مشاهده است) داراي سيگنال مي باشد. در حال حاضر 10 شبكه داخلي، 8 شبكه ماهواره اي و 11 شبكه راديويي از اين طريق قابل دسترسي است.


برچسب: گيرنده تلويزيون ديجيتالDVB-T،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ساعت: ۰۸:۴۵:۲۲ توسط:ايرايا موضوع:

خريد اينترنتي

جهت سفارش تنها كافيست روي لينك ابي رنگ زير كليك كنيد

خريد پستي يعني ابتدا كالاي خود را دريافت كنيد و سپس مبلغ انرا پرداخت كنيد

تي تي بازار فروشگاه اينترنتي, خريد اينترنتي, خريد آنلاين, خريد لوازم, خريد زيور آلات, خريد محصول, خريد پستي, فروشگاه ميهن, خريد لباس, خريد لوازم لوكس ساعت دستبندي LED بريسا ساعت دستبندي LED بريسا ژل سفيد كننده ايموشن ژل سفيد كننده ايموشن آموزش صفر تا صد ايلاستريتور سي سي - Illustrator CC آموزش صفر تا صد ايلاستريتور سي سي - Illustrator CC ليوان با طرح لنز دوربين عكاسي ليوان با طرح لنز دوربين عكاسي لامپ جادويي Stick N Click لامپ جادويي Stick N Click ساعت مچي لاگوست طرح كلاسيك ساعت مچي لاگوست طرح كلاسيك كيف كار Massimo Dutti كيف كار Massimo Dutti لاك حرارتي ناخن لاك حرارتي ناخن شكم بند لاغري ميس بلت شكم بند لاغري ميس بلت قالب يخ طرح گيتار قالب يخ طرح گيتار گردنبند مرغ آمين گردنبند مرغ آمين شيشه شوي حرفه اي سه كاره شيشه شوي حرفه اي سه كاره نگهدارنده درب قابلمه طرح آدمك نگهدارنده درب قابلمه طرح آدمك نيم بوت مردانه CAT نيم بوت مردانه CAT دستگاه سفيدكننده و پوليش دندان لوما دستگاه سفيدكننده و پوليش دندان لوما پريز ديواري برق همراه با ريموت كنترل پريز ديواري برق همراه با ريموت كنترل بالش ماساژور گردن بالش ماساژور گردن مانتو كبريتي پاتريسا مانتو كبريتي پاتريسا تبديل OTG طرح اندرويد تبديل OTG طرح اندرويد پيچ گوشتي همه كاره Bit 360 پيچ گوشتي همه كاره Bit 360 ساق دست طرح تاتو ساق دست طرح تاتو استند موبايل و تبلت طرح كفش استند موبايل و تبلت طرح كفش جعبه ابزار همه كاره BS Tools جعبه ابزار همه كاره BS Tools دستگاه USB همه كاره دستگاه USB همه كاره ساعت مچي فراري ساعت مچي فراري هدست واقعيت مجازي Winkers VR65 هدست واقعيت مجازي Winkers VR65 شلوارك لاغري هات شيپر شلوارك لاغري هات شيپر مانتو پانچ بافت زمستاني مانتو پانچ بافت زمستاني جامايع ديواري طرح بيني جامايع ديواري طرح بيني چنگال ميوه خوري طرح قفس چنگال ميوه خوري طرح قفس استند فنري و نگهدارنده موبايل استند فنري و نگهدارنده موبايل ست پالتو و تونيك زمستانه پرند ست پالتو و تونيك زمستانه پرند دستكش تاچ اسكرين - Silver Touch دستكش تاچ اسكرين - Silver Touch تبلت كودك تام سخنگو تبلت كودك تام سخنگو برش زن پيتزا طرح دوچرخه برش زن پيتزا طرح دوچرخه آب ميوه گيري دستي مركبات آب ميوه گيري دستي مركبات مودم همراه 3G مدل ZTE MF61 مودم همراه 3G مدل ZTE MF61 پايه نگهدارنده گوشي و تبلت 3D-Man Stand پايه نگهدارنده گوشي و تبلت 3D-Man Stand هيتر برقي مدل پنكه Wanjun هيتر برقي مدل پنكه Wanjun فلاش سلفي موبايل فلاش سلفي موبايل كيسه آب گرم برقي كيسه آب گرم برقي تقسيم كننده كشو Drawer Dividers تقسيم كننده كشو Drawer Dividers داكت بزرگنمايي تصوير موبايل داكت بزرگنمايي تصوير موبايل دستگاه طبقاتي آب كننده شكلات دستگاه طبقاتي آب كننده شكلات مانتو آيسان مانتو آيسان بالش 3 كاره گوگو پيلو - GoGo Pillow بالش 3 كاره گوگو پيلو - GoGo Pillow پايه نگهدارنده گوشي و تبلت اوكي استند پايه نگهدارنده گوشي و تبلت اوكي استند انار دون كن پارسينا انار دون كن پارسينا كلاه حباب ساز جادويي كلاه حباب ساز جادويي زير قابلمه اي سيليكوني طرح گل زير قابلمه اي سيليكوني طرح گل پد خنك كننده بالش چيلو - Chillow پد خنك كننده بالش چيلو - Chillow ساعت كاسيو بند چرم - مدل BEM-506 ساعت كاسيو بند چرم - مدل BEM-506 ساعت كاسيو بند چرم - مدل EFR-520 ساعت كاسيو بند چرم - مدل EFR-520 لامپ LED كارتي تاشو لامپ LED كارتي تاشو ريش تراش Pritech سه تيغ (مدل RSM-1278) ريش تراش Pritech سه تيغ (مدل RSM-1278) ساپورت طرح جين ساپورت طرح جين فندك USB طرح ريموت پورشه فندك USB طرح ريموت پورشه كلاه كودكان Flipeez كلاه كودكان Flipeez موبر واندر وكس - Wonder Wax موبر واندر وكس - Wonder Wax


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ساعت: ۰۸:۴۳:۵۷ توسط:ايرايا موضوع: